Edukacija

Edukacija se u zemljama članicama po ovom programu sprovodi već duži niz godina. U zemljama Evropske Unije, edukacija je zakonom obavezna za sve zaposlene koji obavljaju poslove sterilizacije i dezinfekcije.

Kako bi stekli uslov za pohađanje edukacije I stepena, neophodno je da imate 150h rada u Centralnoj sterilizaciji, a što potvrđujete popunjenom ček listom. Slanjem ove liste sa popunjenom prijavom, stičete uslov izlaska na predispit koji je obavezan za upus na edukaciju I stepena. Nakon realizacije teoretske i praktične nastave, diploma se stiče polaganjem pismenog, usmenog i praktičnog ispita, pred članovima ispitne komisije.

Kvalifikacioni ispit za Edukaciju I stepena
Ček lista za predispit

Edukativni centar Balkan u saradnji sa udruženjima sterilizacije organizuje edukativnu školu, koja je u skladu sa Njemačkim sistemom edukacije, koji ispunjava najviši Svijetski standard. Škola je namjenjena zaposlenima u sterilizaciji, medicinskim sestrama u operacionim salama, poliklinikama i privatnim praksama gdje se obavlja priprema i sterilizacija medicinskih instrumenata i pribora. Škola ima međunarodni status i sastoji se od tri nivoa, a mogu je pohađati svi kojima jezik ne predstavlja barijeru za razumevanje gradiva.

Kandidati da bi pohađali II i III stepen obrazovanja moraju imati završeni prvi stepen po programu DGSVa.

Kandidati koji postanu polaznici škole, prolaze ceo ciklus kruženja medicinskih instrumenata, kao i značajne segmente koje je neophodno poznavati u Centralnoj sterilizaciji.

Edukativna škola se sastoji iz tri nivoa. Školovanje se sprovodi kroz relizaciju teoretske i praktične nastave.

Teorijski dio (65 sati):

Higijena i mikrobiologija, zaštita na radu, lična zaštita, rukovanje instrumentima, upravljanje kvalitetom, uvod u zakonske propise, kružni tok pripreme i obrade medicinskih instrumenata: čišćenje, pranje i dezinfekcija, nega instrumenata i provera funkcionalnosti, pakovanje, sterilizacija, kontrola, dokumentovanje, skladištenje, kvalitetni priručnik, validacija.

Praktični dio-rad u manjim grupama (55 sati):

Predstavljanje svakog koraka u toku pripreme u Centralnoj sterilizaciji, pranje i dezinfekcija, nega i kontrola funkcionalnosti medicinskih instrumenata, pakovanje za sterilizaciju, sterilizacija, kontrole, dokumentovanje, validacija, skladištenje, transport, praktične vježbe, provera znanja.